Městské lázně vyhlašují soutěž pro Mateřské školy

Jiří Brychta  Sdílet článek na nebo

Vyzdobte interiér Městských lázní!

Městské lázně vyhlašují soutěž pro Mateřské školy

MĚSTSKÉ LÁZNĚ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

VYHLAŠUJÍ VÝTVARNOU SOUTĚŽ

PRO ŽÁKY MATEŘSKÝCH ŠKOL

ANEB

Pomozte nám svými výtvarnými pracemi na téma

LETNÍ DOVOLENÁ V KARIBIKU

vyzdobit interiér Městských lázní!

Odevzdání prací: Recepce ML do 20. 6. 2018 – Výsledky: 22. 6. 2018

Práce zřetelně označte kontaktem na třídního učitele!

PRO VŠECHNY ZAPOJENÉ VSTUP 1+1 ZDARMA,

 PRO 3 VÍTĚZNÉ TŘÍDY 60 MINUT V ML ZDARMA (BAZÉN, WELLNESS, CVIČÍCÍ SÁL)!