Podmínky pro vstup do lázní od 22. 11.

Adéla Hladíková  Sdílet článek na nebo

Vážení návštěvníci, chceme Vás upozornit, že od 22. listopadu 2021 budou platit změny pro vstup do Městských lázní. Do prostor Městských lázní se zakazuje vstup …

Podmínky pro vstup do lázní od 22. 11.

Vážení návštěvníci, chceme Vás upozornit, že od 22. listopadu 2021 budou platit změny pro vstup do Městských lázní.

Do prostor Městských lázní se zakazuje vstup osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, tyto podmínky:

  •  osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
    i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
    ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

 

  •  osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Vstupovat s pokrývkou úst – respirátor, nanorouška či nanošátek (pokrývka musí být nasazena ve všech společných prostorech, jako jsou recepce, šatny a chodby)

 

NEAKCEPTUJEME ŽÁDNÉ ANTIGENNÍ ANI PCR TESTY (POUZE DĚTEM OD 12-18 LET PCR testy a očkovaným, kteří nemají dokončenou vakcinaci), JAK ZE ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ, ANI SAMOTESTY.

NEAKCEPTUJEME ŽÁDNÉ POTVRZENÍ OD ZAMĚSTNAVATELE O VYKONÁNÍ TESTU VE FIRMĚ ANI ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ.

Děkujeme za pochopení